Käyttöehdot

KuumaSuomi.fi -sivuston käyttöehdot

Sisällysluettelo

 • Yleistä
 • Käyttäjän oikeudet ja velvoitteet
 • Palveluntarjoajan oikeudet ja velvoitteet
 • Tekijänoikeudet, korvausvelvollisuus ja jälleenmyynti
 • Takuut ja vastuunrajoitukset
 • Ulkopuoliset linkit ja mainokset
 • Henkilötietojen käsittely
 • Tietosuoja
 • Evästeet
 • Muuta

1. Yleistä

KuumaSuomi.fi (jäljempänä "palvelu") on Internet -palvelu osoitteessa www.kuumasuomi.fi. Tämä sopimus on voimassa TirLo Oy:n ("palveluntarjoaja") ja palvelun käyttäjän ("käyttäjä") välillä.

Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja tai täysin ymmärrä niiden sisältöä ja merkitystä, ei käyttäjällä ole oikeutta käyttää palvelua.

Palvelu sisältää vain aikuisille tarkoitettua materiaalia ja on tarkoitettu ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen. Sivuston käyttö on ehdottomasti kielletty alle 18-vuotiailta.

Yksittäisiin tämän palvelun osioihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisillä sivuilla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen kyseisten osioiden käyttämistä.

 

2. Käyttäjän oikeudet ja velvoitteet

Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä käyttäessään palvelua. Käyttäjä sitoutuu olemaan lataamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä www-sivustolla aineistoa, joka on sivuston käyttöehtojen, Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista.

Rekisteröityessään tai kirjautuessaan sivustolle käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18 vuotta täyttänyt ja ymmärtävänsä, että käyttäjätunnusten luovuttaminen tai palvelun sisältämän aineiston esittäminen alle 18-vuotiaille on kiellettyä.

Käyttäjä sitoutuu antamaan oikeat tietonsa rekisteröityessään. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa vääriä tietoja antaneen käyttäjän käyttäjätunnus ilman erillistä varoitusta.

Ladatessaan materiaalia palveluun käyttäjä vakuuttaa olevansa joko materiaalin tekijänoikeuksien tai käyttöoikeuksien haltija ja että hänen lataamansa sisältö noudattaa seuraavia ehtoja:

 • Kuvan tai videosisällön tulee aina esittää henkilöä itseään ellei kyseessä ole paritunnuksella rekisteröitynyt käyttäjä. Jos materiaalissa esiintyy muita ulkopuolisia henkilöitä, he eivät saa olla tunnistettavissa.
 • Kaikkien materiaalissa esiintyvien henkilöiden tulee olla vähintään 18 vuotta täyttäneitä aikuisia ihmisiä.
 • Materiaali ei saa olla Suomen lain, säädösten, näiden käyttöehtojen tai hyvän maun vastaista.
 • Materiaali ei saa olla esim. väkivaltaista, rasistista eikä muutoin väkivaltaan tai rasismiin yllyttävää.
 • Lähetetyn materiaalin tulee olla julkaisukelpoista.
 • Käyttäjä on vastuussa palveluntarjoajalle kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat lähetetyn materiaalin johdosta syntyneistä vaatimuksista palveluntarjoajaa kohtaan.
 • Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia palveluntarjoajaa kohtaan lähettämäänsä materiaaliin liittyen.
 • Käyttäjä on tietoinen siitä, että palveluntarjoaja voi tarvittaessa ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista materiaalin kokonaan tai osittain ja/tai liittää lähetettyä materiaalia johonkin toiseen aineistoon tai palveluntarjoajan tuotteeseen tai palveluun.
 • Käyttäjä vakuuttaa ymmärtävänsä, että palveluun, kuten muuallekaan internettiin ladattua materiaalia, ei välttämättä saa koskaan täysin poistettua internetistä.

Käyttäjä ei saa esiintyä sivustolla useammalla kuin yhdellä henkilökohtaisella tunnuksella sekä paritunnuksella kumppaninsa kanssa.

Paritunnuksella rekisteröityneiden käyttäjien profiilikuvassa tulee aina olla näkyvissä parin molemmat osapuolet.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. Käyttäjä myöskin vastaa siitä, etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa palvelulle tai muille sen käyttäjille.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan häiriköinnistä tai käyttöehtojen vastaisesta materiaalista välittömästi palveluntarjoajalle käyttäen joko erityisiä Ilmoita-linkkejä, sähköpostia tai palautelomaketta.

Käyttäjä ei saa tarkoituksella harjoittaa muita käyttäjiä harhaanjohtavaa toimintaa.  Harhaanjohtamisella tarkoitetaan mm. ylläpidon edustajana esiintymistä.

Ulkopuolisten sivustojen tai palveluiden mainostaminen käyttäjien toimesta on lähtökohtaisesti kielletty. Asiaa voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti harkita ylläpidon toimesta.

 

3. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvoitteet

Palveluntarjoaja voi lopettaa palvelun tuottamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta. Palveluntarjoajalla on näissä tapauksissa oikeus poistaa kaikki käyttäjää koskevat tiedot.

Lähettämällä materiaalia palveluntarjoajan palvelimille, esimerkiksi sähköpostitse tai palvelun välityksellä, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

Palveluntarjoajalla on:

 • oikeus julkaista lähetetty materiaali palvelussa.
 • oikeus poistaa lain, käyttöehtojen tai hyvien tapojen vastainen materiaali tai käyttöehtoja rikkova käyttäjätunnus sivustolta ilman erillistä varoitusta.
 • oikeus ja lainmukainen velvollisuus luovuttaa käyttäjän tiedot viranomaisille, mikäli käyttäjä lataa sivustolle lainvastaista materiaalia, käyttäytyy asiattomasti tai käyttää sivustoa lainvastaisiin tarkoituksiin.
 • oikeus tarvittaessa ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista materiaali kokonaan tai osittain ja/tai liittää lähetettyä materiaalia johonkin toiseen aineistoon tai palveluntarjoajan tuotteeseen tai palveluun.

Edellämainitut ehdot eivät koske palvelun kautta välitettyjä yksityisviestejä, jotka kaikki ovat luottamuksellisia. Palveluntarjoaja ei valvo, tutki, muokkaa tai luovuta käyttäjien yksityisviestejä kolmansille osapuolille muutoin kuin seuraavissa poikkeustilanteissa:

 • lain tai muun säännöksen vaatimana,
 • käyttöehtojen loukkauksen estämiseksi tai
 • palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen laillisten oikeuksien suojaamiseksi.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

Palveluntarjoaja voi halutessaan antaa haluamilleen käyttäjille erityisoikeuksia tai poistaa niitä oman harkintansa mukaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää käyttäjälle palvelua koskevia tiedotteita käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen, ellei käyttäjä ole sitä erikseen kieltänyt.

4. Tekijänoikeudet, korvausvelvollisuus ja jälleenmyynti

Palvelun sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet palvelun sisältöön ellei toisin ole erikseen mainittu. Palveluun lähetetyn sisällön tekijänoikeudet ovat pääsääntöisesti sisällön lähettäjällä.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Poikkeuksena tähän, käyttäjällä on kuitenkin lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

On kiellettyä myydä palveluntarjoajan tuottamia palveluja eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman erillistä kirjallista sopimusta palveluntarjoajan kanssa.

Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat palveluntarjoajaa, sen työntekijöitä tai palvelun ylläpitäjiä ja moderaattoreita vastaan esitetyistä vaatimuksista, mikäli nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan käyttäjälle hänen maksamiaan lisäpalveluita, mikäli käyttäjän tunnus poistetaan, palvelu lopetetaan tai palvelussa on toimintakatkoja.

 

5. Takuut ja vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän ja tietoturvallisen toiminnan, mutta ei kuitenkaan voi taata palvelun virheettömyyttä tai jatkuvaa toimintaa.

Sisältö palvelussa esitetään sellaisenaan. Palveluntarjoaja ei vastaa sisällöstä, sen oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden koska tahansa muuttaa palvelua, sen sisältöä tai estää pääsyn palveluun.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Palveluntarjoaja ei myöskään ole millään tavoin vastuussa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä se ole vastuussa käyttäjien viestien sisällöstä tai perillemenosta.

 

6. Ulkopuoliset linkit ja mainokset

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

 

7. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietolain (523/99) §10:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa https://www.kuumasuomi.fi/info/privacy

 

8. Tietosuoja

Palveluntarjoaja noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Käyttäjän henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa muutoin kuin lain määräyksestä.

Kuten lähes kaikki web-sivustot, palvelu tallentaa palveluntarjoajan omaa analytiikkaa varten anonyymejä tietoja, jotka käyttäjän selain normaalien web-stantardien mukaisesti palvelimelle lähettää. Tälläisiä tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän sijaintimaa, käytetty selain, kielivalinta ja vierailtu sivu. Näitä tietoja käytetään mm. palvelun kehittämiseen, analysointiin ja kävijälaskureiden ylläpitämiseen. Palveluntarjoaja voi luovuttaa kolmansille osapuolille analyyttisiä tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

 

9. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä (eng. cookies). Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu vierailijan päätelaitteelle ja jonka avulla palvelin voi tallentaa esim. käyttäjän hakumieltymyksen ja varmistaa että käyttäjä on vahvistanut olevansa täysi-ikäinen.

Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä vierailijaa eikä niiden tarkoituksena ole kerätä henkilötietoja. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät aiheuta vaaraa käyttäjän päätelaitteelle tai tiedostoille. Niitä ei voida myöskään käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Käyttäjä voi kieltäytyä käyttämästä evästeitä kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Estämällä evästeet käyttäjä ei kuitenkaan pysty käyttämään palvelun kaikkia ominaisuuksia, ja siten käyttökokemus ei ole paras mahdollinen.

10. Muuta

Palveluntarjoajana toimii:

TirLo Oy
Malkkilantie 47
79700 Heinävesi
admin(at)kuumasuomi.fi
Y-tunnus 2837916-3

Kaikki palvelua tai sen tuottamista koskevat yhteydenotot voi toimittaa palveluntarjoajalle postitse tai sähköpostilla.

Palvelussa ja sen käyttöehdoissa sovelletaan Suomen lakia.